call0909 44 33 02

Các Giải Thưởng

 

Các Giải Thưởng

Phấn Nụ Bà Tùng

Phấn Nụ Bà Tùng đạt giải

1 . Huy Chương Vàng - Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Phù Hợp Tiêu Chuẩn

 

 

 

2. Quả Cầu Vàng:

 

 

3. Doanh Nhân Làm Theo Lời Bác

 

 

4. Phấn Nụ An Toàn - Vì Sức Khỏe Cộng Đồng Và Duy Trì Nhan Sắc Việt

 

 

5. Các Giải Khác